HİZMETLER
FAMA DANIŞMANLIK
FAMA , dünyaca ünlü bir şirket olan Walt Disney tarafından oluşturulan bir denetim türüdür. Denetim, eğlence ve medya sektöründe dünyanın en büyüğü olan şirketin çalışma standartlarını ortaya koymaktadır. Disney markası taşıyan her bir ürünün üretim aşamasından satışının yapılmasına kadar geçen bütün süreç, bu denetimin içerisinde yer almaktadır. Walt Disney şirketi, FAMA denetimleri ile dünya genelinde beraber iş yaptığı her kuruluşun belirli standartları taşıması ve gerekli olan koşulları yerine getirmesini amaçlamaktadır.
Walt Disney, kendi markasını taşıyan ürünlerin üretildiği işletmelerin, atölyelerin ve fabrikaların  uyması gereken temel kuralları içeren bir program hazırlamıştır (Disney ILS (Uluslararası Çalışma Standardı) Programı). Bu bağlamda, Disney’in lisans verdiği tedarikçiler ya da üreticiler, ürünlerini şirketin ILS programına göre sağlamak veya üretmek zorundadır. Disney ürünleri ile ilgili çalışma gerçekleştiren işletmeler de FAMA adı verilen denetimler ile denetlenmekte ve bu programa uyumlu olduğu ve gerekli yeterliliği sağladığı onaylanmaktadır.
 
Denetimlerinin Kapsamı Nedir?
Disney’in lisans verdiği bir işletmenin FAMA denetimleri sırasında şu konularla ilgili gerekli belgeleri sağlaması gerekmektedir:
1. Personel kayıtları
Çalışanların işe devamlılığını gösteren kayıtlar, maaş bordroları, iş sözleşmesi ve izin bilgileri vb konularla ilgili evraklar beyan edilmelidir.
2. İş sağlığı ve güvenliği kayıtları
İşletmenin iş sağlığı ve güvenliğini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen her türlü doküman temin edilmelidir. Bu bağlamda, acil durum eylem planları, konuyla ilgili eğitim kayıtları, yangın söndürme ekipmanları, iş yeri hekimi vb konularla ilgili gerekli evraklar denetçilere gösterilmelidir.
3. Çevre yönetimi ile ilgili kayıtlar
Çevreyi ilgilendiren her türlü faaliyetin raporları (su analizi, baca gazı emisyonu, atık bilgileri vb) sağlanmış olmalıdır.
4. Diğer kayıtlar

Üretim süreçlerini ilgilendiren diğer konularla ilgili birtakım evraklar da (iş akış ve organizasyon şemaları, müşteri ve tedarikçi listeleri, disiplin prosedürü vs) düzenlenmiş olmalıdır.

HİZMETLER
FAMA DANIŞMANLIK
FAMA , dünyaca ünlü bir şirket olan Walt Disney tarafından oluşturulan bir denetim türüdür. Denetim, eğlence ve medya sektöründe dünyanın en büyüğü olan şirketin çalışma standartlarını ortaya koymaktadır. Disney markası taşıyan her bir ürünün üretim aşamasından satışının yapılmasına kadar geçen bütün süreç, bu denetimin içerisinde yer almaktadır. Walt Disney şirketi, FAMA denetimleri ile dünya genelinde beraber iş yaptığı her kuruluşun belirli standartları taşıması ve gerekli olan koşulları yerine getirmesini amaçlamaktadır.
Walt Disney, kendi markasını taşıyan ürünlerin üretildiği işletmelerin, atölyelerin ve fabrikaların  uyması gereken temel kuralları içeren bir program hazırlamıştır (Disney ILS (Uluslararası Çalışma Standardı) Programı). Bu bağlamda, Disney’in lisans verdiği tedarikçiler ya da üreticiler, ürünlerini şirketin ILS programına göre sağlamak veya üretmek zorundadır. Disney ürünleri ile ilgili çalışma gerçekleştiren işletmeler de FAMA adı verilen denetimler ile denetlenmekte ve bu programa uyumlu olduğu ve gerekli yeterliliği sağladığı onaylanmaktadır.
 
Denetimlerinin Kapsamı Nedir?
Disney’in lisans verdiği bir işletmenin FAMA denetimleri sırasında şu konularla ilgili gerekli belgeleri sağlaması gerekmektedir:
1. Personel kayıtları
Çalışanların işe devamlılığını gösteren kayıtlar, maaş bordroları, iş sözleşmesi ve izin bilgileri vb konularla ilgili evraklar beyan edilmelidir.
2. İş sağlığı ve güvenliği kayıtları
İşletmenin iş sağlığı ve güvenliğini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen her türlü doküman temin edilmelidir. Bu bağlamda, acil durum eylem planları, konuyla ilgili eğitim kayıtları, yangın söndürme ekipmanları, iş yeri hekimi vb konularla ilgili gerekli evraklar denetçilere gösterilmelidir.
3. Çevre yönetimi ile ilgili kayıtlar
Çevreyi ilgilendiren her türlü faaliyetin raporları (su analizi, baca gazı emisyonu, atık bilgileri vb) sağlanmış olmalıdır.
4. Diğer kayıtlar

Üretim süreçlerini ilgilendiren diğer konularla ilgili birtakım evraklar da (iş akış ve organizasyon şemaları, müşteri ve tedarikçi listeleri, disiplin prosedürü vs) düzenlenmiş olmalıdır.