HİZMETLER
İş Sağlığı ve Güvenliği
Amacımız, kurum kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliği konusunda olası kayıpları önlemek, kazasız, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamını sağlamak ve yasaların gerektirdiği biçimde eksiksiz uygulamaktır. Firmamız, .çalışanların iş güvenliği konusunda da farkındalığını sağlayarak işletmelerde verimliliği artırmayı amaç edinmiştir.

İş sağlığı ve güvenliği danışmanlığı,
İş güvenliği uzmanlığı hizmeti,
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı takibi,
Kuruluş içi inceleme ve mevcut durumun değerlendirilmesi,
Risk değerlendirmesi çalışmaları ve risk analizi raporlaması,
Patlamadan korunma dokümanının hazırlanması,
Kimyasalların kontrol ve yönetimi,
Kişisel koruyucu donanımların belirlenmesi,
Kişisel koruyucu donanım risk belirleme tablolarının hazırlanması,
İş sağlığı ve güvenliği dokümantasyonunun oluşturulması,
İşyeri iç yönetmeliği hazırlanması,
İşyeri disiplin yönetmeliği hazırlanması,
İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi,
Kuruluş içi tek nokta eğitim programlarının sağlanması,
Kaza önleme sistemlerinin oluşturulması,
Genel iş izin sistemi oluşturulması,
Elektriksel risklerin değerlendirilmesi,
Mekanik risklerin değerlendirilmesi,
Acil durum planlarının hazırlanması,
Yangın tatbikatlarının yapılması,
Yangın önleme ve güvenliği,
OHSAS 18001:2007 sisteminin kurulması,
ISO 14001:2004 sisteminin kurulması,
ISO 9001:2008 sisteminin kurulması,
Kuruluş içi denetim ve raporlama yapılması,
Periyodik kontrol ve ölçümlerin yapılması,
Ramak kala (near miss) sisteminin oluşturulması,
Kazaların kök sebeplerinin sorgulanması.

Dökümanlar

 

 • katalogs-873- SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURALLARINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME.docx

Bağlı Hizmetler

 

 • Acil Durum Eylem Planı
  • Acil Durum Eylem Planı Nasıl Hazırlanır
 • Büyük Endüstriyel Kazalar
  • büyük kaza önleme politikası
 • İş Güvenliği Eğitimleri
  • İş Güvenliği Uzmanlık Eğitimi Nisan-Temmuz Eğitim Takvimi
 • İş Güvenliği Ölçüm Hizmetleri
  • Ortam Gürültü Ölçümleri
  • Ortam İnorganik Bileşiklerinin Belirlenmesi
  • Titreşim Ölçümleri
  • Aydınlatma Ölçümleri
  • Çevresel Ölçümler
  • İş Ekipmanlarında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
  • İSG Ölçümleri
   • Hava Kalitesi – İmisyon Ölçümü ve Analizleri
   • Hava Kalitesi İzleme ve Değerlendirme Ölçümleri
   • KİŞİSEL MARUZİYET GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ
   • Periyodik Teknik Kontroller
    • Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri
    • Elektrik – Topraklama Tesisatının Periyodik Kontrolleri
     • Periyodik Elektrik Kontrolleri
    • Hangi iş ekipmanlarına periyodik kontrol yaptırılmalıdır?
    • İş ekipmanıma nasıl periyodik kontrol yaptırabilirim? Nasıl bir yol izlemeliyim?
    • Kaldırma ve İletme Araçlarının Periyodik Kontrolleri
     • Kaldırma ve İletme Araçları Muayenesi İle İlgili Yönetmelik Maddeleri
     • Kaldırma ve İletme Araçları Muayenesi İle İlgili Yönetmelik Maddeleri
     • Kaldırma ve İletme Araçlarında Güvenlik Önlemleri
    • Kompresör Periyodik Kontrol Fenni Muayene
    • Kompresörlerin Fenni Muayene Raporu
    • Motorlu Araçlarla ilgili İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Maddeleri
    • paratonerlerin ölçümü
    • Periyodik Kontrol Başvuru Formu
    • Periyodik kontrol kimler tarafından yapılır?
    • Periyodik kontrol nedir?
    • Periyodik kontrol Nedir? Neden Önemlidir?
    • PERİYODİK KONTROL ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN ÖN HAZIRLIKLAR
    • Periyodik kontrol ve periyodik bakım aynı mıdır
    • Periyodik kontrol yaptırmak zorunlu mudur?
    • Periyodik Teknik Kontrol Neden Yaptırılmalıdır?
   • SPOT GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ
   • TERMAL KONFOR (SICAKLIK, NEM, BASINÇ, HIZ) ÖLÇÜMLERİ
   • Toz ölçümleri
   • VİBRASYON ÖLÇÜMLERİ
  • Kimyasal Ölçümleri
   • Kimyasal Ölçümler
  • Ortam Ölçümlerinin Haritalanması
  • Ortam Uçucu Organik Bileşiklerinin Belirlenmesi
  • Temiz Oda Partikül Sayımı
  • Termal Konfor Ölçümleri
  • Toz Ölçümleri
 • İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri
  • A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
  • B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
  • C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
  • Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı İşçi Özlük Dosyası Hazırlama Hizmeti
  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamındaki Yükümlülükler
  • İdari Para Cezaları
  • Kanunlar
   • 4857 Sayılı İş Kanunu
   • 5118 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
   • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
   • 6098 Sayılı Borçlar Kanunu (Güncel)
   • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
  • Tüzükler
   • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
    • BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
    • BORU TESİSATINDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
    • BULAŞICI HASTALIKLARA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER
    • EL ALETLERİNİN KULLANILMASINDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
    • ELEKTRİK TESİSATINDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
    • FIRINLARDA VE OCAKLARDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
    • FİZİK VE MEKANİK NEDENLERLE ORTAYA ÇIKABİLECEK MESLEK HASTALIKLARINA KARŞI ALINACAK ÖZEL TEDBİRLER
    • İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü Genel Hükümler
    • İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü Sağlık Şartları ve Güvenlik Tedbirleri
    • İŞÇİLERE AİT YATIP KALKMA YERLERİNDE VE DİĞER MÜŞTEMİLATINDA BULUNMASI GEREKEN SAĞLIK ŞARTLARI VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ:
    • İŞYERLERİNDE İŞKAZALARINA KARŞI, ALINACAK TIBBİ TEDBİRLER VE İŞYERLERİNDE BULUNDURULMASI ZORUNLU OLAN İLK YARDIM VE TEDAVİ LEVAZIMI İLE SIHHİ TESİSAT
    • İŞYERLERİNDE YANGINA KARŞI ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
    • İŞYERLERİNDEKİ MAKİNALARDA VE TEZGAHLARDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
    • KALDIRMA MAKİNALARINDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
    • KAZANLARDA, BASINÇLI KAPLARDA VE KOMPRESÖRLERDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ:
    • KİMYASAL ETKİLERLE ORTAYA ÇIKABİLECEK MESLEK HASTALIKLARINA KARŞI ALINACAK ÖZEL TEDBİRLER
    • KİŞİSEL KORUNMA ARAÇLARI
    • KULLANILAN HAM MADDELERDEN VEYA İŞYERİNİN ÖZELLİĞİNDEN ORTAYA ÇIKABİLECEK BULAŞICI MESLEK HASTALIKLARINA KARŞI ALINACAK ÖZEL TEDBİRLER
    • MALZEMENİN KALDIRILMA, TAŞINMA, İSTİFLENME VE DEPOLANMASINDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
    • MESLEK HASTALIKLARINA KARŞI ALINACAK GENEL TEDBİRLER
    • MOTORLU ARABALARDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
    • TAŞIYICILARDA ( Transportör) ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
    • TOZLARLA ORTAYA ÇIKABİLECEK MESLEK HASTALIKLARINA KARŞI ALINACAK ÖZEL TEDBİRLER:
   • Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İş Yerlerinde Alınması Gereken Tedbirler Hk. Tüzüğü
   • Radyasyon Güvenliği Tüzüğü
  • Yönetmelikler
   • Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği
   • Binaların Yangından Korunması Hakkında Kanun
   • Binaların Yangından Korunması Hakkında Kanun (Ekler)
   • Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik-yeni (15.06.2013)
   • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- yeni (15.05.2013)
   • Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik- yeni (30.04.2013)
   • Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik- yeni (30.04.2013)
   • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
   • Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik – yeni (16.04.2013)
   • Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği- yeni (24.07.2013)
   • Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
   • Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik
   • İlk Yardım Yönetmeliği
   • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik- yeni (14.06.2013)
   • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 24 Aralık 2013
   • İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik-yeni (17.07.2013)
   • Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik- yeni (24.07.2013)
   • Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hk. Yönetmelik
   • Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hk. Yönetmelik(12.08.2013)
   • Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik- yeni (02.07.2013)
   • Makine Emniyeti Yönetmeliği
   • Makine Koruyucuları Yönetmeliği
   • Sabotajlara Karşı Korunma Yönetmeliği
   • Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hk. Yönetmelik
   • Titreşim Yönetmeliği
   • Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
 •  
 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi
 • Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) Otomotiv Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği
  • “OSGB Desteği Alan Firmalara Haberlerim Var”
  • Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) Nedir?
  • OSGB Mart 1. Hafta Plan
 •  
 • Patlamadan Korunma Dokümanı Periyodik Sağlık Muayeneleri – İşçi Sağlık Tetkikleri ve Kontrolleri
  • Birden Fazla İşveren Olduğundan Patlamadan Korunma ve Koordinasyonu
  • Çalışanların Patlayıcı Ortam Risklerinden Korunması için Asgari Gerekler
  • Patlama Risk Değerlendirmesi
  • Patlamadan Korunma
   • Kimyasal Maddelerde İş Sağlığı ve Güvenliği
  • Patlamadan Korunma Dokümanı
  • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlamanın Amacı
  • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlayan İşyerleri ve iş ekipmanları için özel gerekler
  • Patlamadan Korunma Dokümanı Ne Zaman Hazırlanır?
  • Patlamadan Korunma Dokümanı Nedir?
  • Patlamadan Korunma Önlemleri
  • Patlamaların Önlenmesi ve Patlamadan Korunma
  • Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerlerde Kullanılması Gereken Uyarı Levhası
  • Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerlerin Sınıflandırılması.
  • Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanların ve Koruyucu Sistemlerin Seçimi
 •  
 • Risk Analizi ve Tehlike Değerlendirmesi
  • İş Güvenliği Risk Analizi Nasıl Yapılır
  • İŞ Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
  • Risk Analizi
   • Apartman Risk Değerlendirme
    • Apartman Risk Değerlendirmesi için Gerekli Bilgiler
    • Apartmanlarda Risk Değerlendirme Örneği
   • Apartmanlarda Risk Analizi
   • Madencilik Sektörü Risk Analizi
  • Risk Analizi Eğitimi
  • Risk Analizi Nedir
  • Risk Analizi Süreci
  • Risk Değerlendirmesi
  • Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
   • Adım Adım Risk Değerlendirme Süreci
   • Risk Değerlendirme Formu ve Örnek Çeklistler
  • Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
  • Risk Nedir?
   • Risk
HİZMETLER
İş Sağlığı ve Güvenliği
Amacımız, kurum kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliği konusunda olası kayıpları önlemek, kazasız, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamını sağlamak ve yasaların gerektirdiği biçimde eksiksiz uygulamaktır. Firmamız, .çalışanların iş güvenliği konusunda da farkındalığını sağlayarak işletmelerde verimliliği artırmayı amaç edinmiştir.

İş sağlığı ve güvenliği danışmanlığı,
İş güvenliği uzmanlığı hizmeti,
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı takibi,
Kuruluş içi inceleme ve mevcut durumun değerlendirilmesi,
Risk değerlendirmesi çalışmaları ve risk analizi raporlaması,
Patlamadan korunma dokümanının hazırlanması,
Kimyasalların kontrol ve yönetimi,
Kişisel koruyucu donanımların belirlenmesi,
Kişisel koruyucu donanım risk belirleme tablolarının hazırlanması,
İş sağlığı ve güvenliği dokümantasyonunun oluşturulması,
İşyeri iç yönetmeliği hazırlanması,
İşyeri disiplin yönetmeliği hazırlanması,
İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi,
Kuruluş içi tek nokta eğitim programlarının sağlanması,
Kaza önleme sistemlerinin oluşturulması,
Genel iş izin sistemi oluşturulması,
Elektriksel risklerin değerlendirilmesi,
Mekanik risklerin değerlendirilmesi,
Acil durum planlarının hazırlanması,
Yangın tatbikatlarının yapılması,
Yangın önleme ve güvenliği,
OHSAS 18001:2007 sisteminin kurulması,
ISO 14001:2004 sisteminin kurulması,
ISO 9001:2008 sisteminin kurulması,
Kuruluş içi denetim ve raporlama yapılması,
Periyodik kontrol ve ölçümlerin yapılması,
Ramak kala (near miss) sisteminin oluşturulması,
Kazaların kök sebeplerinin sorgulanması.

Dökümanlar

 

 • katalogs-873- SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURALLARINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME.docx

Bağlı Hizmetler

 

 • Acil Durum Eylem Planı
  • Acil Durum Eylem Planı Nasıl Hazırlanır
 • Büyük Endüstriyel Kazalar
  • büyük kaza önleme politikası
 • İş Güvenliği Eğitimleri
  • İş Güvenliği Uzmanlık Eğitimi Nisan-Temmuz Eğitim Takvimi
 • İş Güvenliği Ölçüm Hizmetleri
  • Ortam Gürültü Ölçümleri
  • Ortam İnorganik Bileşiklerinin Belirlenmesi
  • Titreşim Ölçümleri
  • Aydınlatma Ölçümleri
  • Çevresel Ölçümler
  • İş Ekipmanlarında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
  • İSG Ölçümleri
   • Hava Kalitesi – İmisyon Ölçümü ve Analizleri
   • Hava Kalitesi İzleme ve Değerlendirme Ölçümleri
   • KİŞİSEL MARUZİYET GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ
   • Periyodik Teknik Kontroller
    • Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri
    • Elektrik – Topraklama Tesisatının Periyodik Kontrolleri
     • Periyodik Elektrik Kontrolleri
    • Hangi iş ekipmanlarına periyodik kontrol yaptırılmalıdır?
    • İş ekipmanıma nasıl periyodik kontrol yaptırabilirim? Nasıl bir yol izlemeliyim?
    • Kaldırma ve İletme Araçlarının Periyodik Kontrolleri
     • Kaldırma ve İletme Araçları Muayenesi İle İlgili Yönetmelik Maddeleri
     • Kaldırma ve İletme Araçları Muayenesi İle İlgili Yönetmelik Maddeleri
     • Kaldırma ve İletme Araçlarında Güvenlik Önlemleri
    • Kompresör Periyodik Kontrol Fenni Muayene
    • Kompresörlerin Fenni Muayene Raporu
    • Motorlu Araçlarla ilgili İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Maddeleri
    • paratonerlerin ölçümü
    • Periyodik Kontrol Başvuru Formu
    • Periyodik kontrol kimler tarafından yapılır?
    • Periyodik kontrol nedir?
    • Periyodik kontrol Nedir? Neden Önemlidir?
    • PERİYODİK KONTROL ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN ÖN HAZIRLIKLAR
    • Periyodik kontrol ve periyodik bakım aynı mıdır
    • Periyodik kontrol yaptırmak zorunlu mudur?
    • Periyodik Teknik Kontrol Neden Yaptırılmalıdır?
   • SPOT GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ
   • TERMAL KONFOR (SICAKLIK, NEM, BASINÇ, HIZ) ÖLÇÜMLERİ
   • Toz ölçümleri
   • VİBRASYON ÖLÇÜMLERİ
  • Kimyasal Ölçümleri
   • Kimyasal Ölçümler
  • Ortam Ölçümlerinin Haritalanması
  • Ortam Uçucu Organik Bileşiklerinin Belirlenmesi
  • Temiz Oda Partikül Sayımı
  • Termal Konfor Ölçümleri
  • Toz Ölçümleri
 • İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri
  • A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
  • B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
  • C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
  • Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı İşçi Özlük Dosyası Hazırlama Hizmeti
  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamındaki Yükümlülükler
  • İdari Para Cezaları
  • Kanunlar
   • 4857 Sayılı İş Kanunu
   • 5118 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
   • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
   • 6098 Sayılı Borçlar Kanunu (Güncel)
   • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
  • Tüzükler
   • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
    • BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
    • BORU TESİSATINDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
    • BULAŞICI HASTALIKLARA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER
    • EL ALETLERİNİN KULLANILMASINDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
    • ELEKTRİK TESİSATINDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
    • FIRINLARDA VE OCAKLARDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
    • FİZİK VE MEKANİK NEDENLERLE ORTAYA ÇIKABİLECEK MESLEK HASTALIKLARINA KARŞI ALINACAK ÖZEL TEDBİRLER
    • İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü Genel Hükümler
    • İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü Sağlık Şartları ve Güvenlik Tedbirleri
    • İŞÇİLERE AİT YATIP KALKMA YERLERİNDE VE DİĞER MÜŞTEMİLATINDA BULUNMASI GEREKEN SAĞLIK ŞARTLARI VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ:
    • İŞYERLERİNDE İŞKAZALARINA KARŞI, ALINACAK TIBBİ TEDBİRLER VE İŞYERLERİNDE BULUNDURULMASI ZORUNLU OLAN İLK YARDIM VE TEDAVİ LEVAZIMI İLE SIHHİ TESİSAT
    • İŞYERLERİNDE YANGINA KARŞI ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
    • İŞYERLERİNDEKİ MAKİNALARDA VE TEZGAHLARDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
    • KALDIRMA MAKİNALARINDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
    • KAZANLARDA, BASINÇLI KAPLARDA VE KOMPRESÖRLERDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ:
    • KİMYASAL ETKİLERLE ORTAYA ÇIKABİLECEK MESLEK HASTALIKLARINA KARŞI ALINACAK ÖZEL TEDBİRLER
    • KİŞİSEL KORUNMA ARAÇLARI
    • KULLANILAN HAM MADDELERDEN VEYA İŞYERİNİN ÖZELLİĞİNDEN ORTAYA ÇIKABİLECEK BULAŞICI MESLEK HASTALIKLARINA KARŞI ALINACAK ÖZEL TEDBİRLER
    • MALZEMENİN KALDIRILMA, TAŞINMA, İSTİFLENME VE DEPOLANMASINDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
    • MESLEK HASTALIKLARINA KARŞI ALINACAK GENEL TEDBİRLER
    • MOTORLU ARABALARDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
    • TAŞIYICILARDA ( Transportör) ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
    • TOZLARLA ORTAYA ÇIKABİLECEK MESLEK HASTALIKLARINA KARŞI ALINACAK ÖZEL TEDBİRLER:
   • Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İş Yerlerinde Alınması Gereken Tedbirler Hk. Tüzüğü
   • Radyasyon Güvenliği Tüzüğü
  • Yönetmelikler
   • Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği
   • Binaların Yangından Korunması Hakkında Kanun
   • Binaların Yangından Korunması Hakkında Kanun (Ekler)
   • Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik-yeni (15.06.2013)
   • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- yeni (15.05.2013)
   • Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik- yeni (30.04.2013)
   • Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik- yeni (30.04.2013)
   • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
   • Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik – yeni (16.04.2013)
   • Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği- yeni (24.07.2013)
   • Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
   • Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik
   • İlk Yardım Yönetmeliği
   • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik- yeni (14.06.2013)
   • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 24 Aralık 2013
   • İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik-yeni (17.07.2013)
   • Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik- yeni (24.07.2013)
   • Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hk. Yönetmelik
   • Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hk. Yönetmelik(12.08.2013)
   • Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik- yeni (02.07.2013)
   • Makine Emniyeti Yönetmeliği
   • Makine Koruyucuları Yönetmeliği
   • Sabotajlara Karşı Korunma Yönetmeliği
   • Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hk. Yönetmelik
   • Titreşim Yönetmeliği
   • Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
 •  
 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi
 • Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) Otomotiv Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği
  • “OSGB Desteği Alan Firmalara Haberlerim Var”
  • Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) Nedir?
  • OSGB Mart 1. Hafta Plan
 •  
 • Patlamadan Korunma Dokümanı Periyodik Sağlık Muayeneleri – İşçi Sağlık Tetkikleri ve Kontrolleri
  • Birden Fazla İşveren Olduğundan Patlamadan Korunma ve Koordinasyonu
  • Çalışanların Patlayıcı Ortam Risklerinden Korunması için Asgari Gerekler
  • Patlama Risk Değerlendirmesi
  • Patlamadan Korunma
   • Kimyasal Maddelerde İş Sağlığı ve Güvenliği
  • Patlamadan Korunma Dokümanı
  • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlamanın Amacı
  • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlayan İşyerleri ve iş ekipmanları için özel gerekler
  • Patlamadan Korunma Dokümanı Ne Zaman Hazırlanır?
  • Patlamadan Korunma Dokümanı Nedir?
  • Patlamadan Korunma Önlemleri
  • Patlamaların Önlenmesi ve Patlamadan Korunma
  • Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerlerde Kullanılması Gereken Uyarı Levhası
  • Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerlerin Sınıflandırılması.
  • Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanların ve Koruyucu Sistemlerin Seçimi
 •  
 • Risk Analizi ve Tehlike Değerlendirmesi
  • İş Güvenliği Risk Analizi Nasıl Yapılır
  • İŞ Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
  • Risk Analizi
   • Apartman Risk Değerlendirme
    • Apartman Risk Değerlendirmesi için Gerekli Bilgiler
    • Apartmanlarda Risk Değerlendirme Örneği
   • Apartmanlarda Risk Analizi
   • Madencilik Sektörü Risk Analizi
  • Risk Analizi Eğitimi
  • Risk Analizi Nedir
  • Risk Analizi Süreci
  • Risk Değerlendirmesi
  • Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
   • Adım Adım Risk Değerlendirme Süreci
   • Risk Değerlendirme Formu ve Örnek Çeklistler
  • Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
  • Risk Nedir?
   • Risk